Enter your keyword

Thursday, 25 August 2016

Is Basti Mai Ek Sarrak Hai, Jis Say Hum Ko Nafrat Hai

Is Basti Mai Ek Sarrak Hai, Jis Say Hum Ko Nafrat Hai
Us Kay Neechay PagDanddi Hai, Jis Ke Hum Garweeda Hain.. ❤️

Is Basti Mai Ek Sarrak Hai, Jis Say Hum Ko Nafrat Hai Us Kay Neechay PagDanddi Hai, Jis Ke Hum Garweeda Hain.. ❤️

Post a Comment

Your Comments